Gastoestellen 

Onderhoud gastoestellen door Van Boven Totaalinstallateur

Het onderhoud van de cv-ketel en andere gastoestellen is in verband met de veiligheid een noodzaak.
Als service houden wij gratis bij wanneer het jaarlijkse onderhoud plaats moet vinden en zorgen ervoor dat u wordt gebeld voor het maken van een onderhoudsafspraak.
U bent niet gebonden aan een duur abonnement zodat u de kosten laag kunt houden.

Gasketelwet

Per 01-04-2023 is de nieuwe ‘Gasketelwet’ in werking getreden. Deze is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen. De Rijksoverheid heeft bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren. Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties – zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren. Daarvoor hebben we een aantal investeringen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten we aantoonbaar kunnen maken dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben zij na trainingen speciale examens moeten afleggen. We hebben onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling. Daarnaast zijn er bij onderhoud extra handelingen nodig ook voor het administratief vastleggen van meetresultaten en controlepunten in een database. Ons bedrijf voldoet aan alle vereisten in de nieuwe Gasketelwet.

Overtuigd?

Of wilt u een afspraak maken bij ons in de showroom? Neem contact met ons op!